Personlige data kontakt

Professionel baggrund 

Uddannelser

Profil

IT- kundskaber

Interesser

Personlige data:

Jesper Schytt
Stokkebrovej 62
3210 Vejby

Mobil: 23 90 15 55

E-mail:

jesperschytt@gmail.com

Født: 1.3.1954

Sommer: Nordsjælland

Forår & Efterår: Tyrkiet.

Vinter: Exotisk ;-)

Jesper Schytt