Personlige data kontakt

Professionel baggrund 

Uddannelser

Profil

IT- kundskaber

Interesser

Uddannelser

 
Klik på det der har interesse.
Autodidakt:

Web-designer

Kunstmaler