Personlige data kontakt

Professionel baggrund 

Uddannelser

Profil

IT- kundskaber

Interesser

IT- kundskaber

 
 

Microsoft SQL Server 2005

Corel & Adobe Photoshop

DreamWeaver til fremstilling af websider

Word og andre Office programmer

Html Programsprog

Webdesign specialist