Personlige data kontakt

Professionel baggrund 

Uddannelser

Profil

IT- kundskaber

Interesser

 
Kemiingeniør
Brygmester
Merkonom i driftsledelse
Web-designer
Kunstmaler
Opstat af cementfabrikker
Sikkerhedsleder
Vægter
Miljø konsulent
Karate instruktør
Køleskabsmontør
Back gammon mester